Persondata

Rideklubben opbevarer personoplysninger, så længe man er medlem af klubben. Efter endt medlemskab slettes alle personoplysninger. Oplysningerne er kun til brug for Horsmark rideklub og videregives ikke til tredjemand.

Eventuelle billeder på hjemmeside, Facebook eller Instagram slettes ikke.